A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

8 ALAPELVE

A következő 8 alapelvet szem előtt tartva, Ön is megteremtheti cégében a minőségirányítás alapjait és elősegítheti cége működését a minőség és a folyamatos fejlődés jegyében! 

1.  A munkatársak bevonása
A cég működésének lényegét minden szinten a munkatársak adják. Teljes bevonásuk teszi lehetővé képességeik maximális felhasználását a szervezet javára. Gondolni kell azonban a folytonosság biztosítására is, azaz szem előtt kell tartani, hogy egy szervezeti változás kapcsán vagy pozícióváltás esetén is bárki pótolható legyen úgy, hogy a „tudás” a cégnél maradjon. Ehhez azonban kézben kell tartani és egységesen kell kezelni a szabályzatokat, követni a változásokat és azokat bevezetni a gyakorlatba. Mindehhez továbbra is szükség van a kollégákkal való szoros együttműködésére.

2.  A működés folyamatos fejlesztése
A minőség fenntartása érdekében a cég egyik állandó céljának kell lennie, az átfogó, teljes működésre vonatkozó folyamatos fejlesztésnek is. A változások bevezetésével, a hibákkal való szembesüléssel és azok kijavításával, az eltérések ismételt előfordulásának megakadályozásával is tehetünk a működés javításáért, fejlesztéséért.

3. Folyamatszemléletű megközelítés
A kitűzött célokat hatékonyabban lehet elérni, ha a tevékenységeket és a hozzá kapcsolódó erőforrásokat folyamatként kezelik. Folyamatszemléletű megközelítéssel elérhető az is, hogy a felesleges területek és tevékenységek felszínre kerüljenek például, ha ugyanazt a tevékenységet többen végzik, vagy ha több felelős dokumentálja ugyanazt a tényt. Kideríthető, mely folyamatokat lehet egyszerűsíteni, ezáltal időt és pénzt megtakarítani. Így a hibák okai is gyorsabban és pontosabban meghatározhatók.

4. Kölcsönösen előnyös beszállítói kapcsolatok
A cég és beszállítóik kölcsönösen függnek egymástól, értékteremtő képességük a kölcsönösen előnyös kapcsolatok révén növekszik. Az üzleti sikert nemcsak a munkatársak, hanem az üzleti partnerek, a beszállítók és az alvállalkozók teljesítménye is befolyásolja. Ezért a kiszervezett munkafolyamatok kontroll alatt tartása legalább olyan fontos hatással van cége hatékonyságára, mint a munkatársak teljesítménye. Az üzleti kapcsolatok értékelésére folyamatosan szükség van. Ennek kényelmes és hatékony kialakításával megelőzhetők a problémák vagy a határidős csúszások is.

5. Rendszerszemlélet az irányításban
Az egymással összefüggő folyamatok rendszerként való azonosítása, megértése és irányítása hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet eredményesen és hatékonyan valósítsa meg céljait. Ezzel a szemlélettel a vezetők, figyel¬müket teljes szervezetek vagy szervezeti egységek teljesítményének javítására tudják fordítani, az egyes személyek vagy kisebb csoportok fókusza helyett.

6. Támogató vezetés
A vezetők hozzák létre a szervezet céljának és irányításának egységét, valamint azt a belső környezetet, amelyben a munkatársakat teljes mértékig be lehet vonni a szervezet céljainak elérésébe.

7. Tényeken alapuló döntés – az adatok nem hazudnak
Azzal, hogy cége meghatározott tevékenységeit egy jól megválasztott módszer szerint górcső alá veti, olyan belső információs rendszert működtethet, amely naprakész adatokat mutat a működésről anélkül, hogy bárkit meg kellene kérdeznie. Ez minőségirányítási szempontból elsősorban azokon a területeken fontos, ahol szolgáltatás vagy termék előállítás történik, ott ahol még a teljesítés előtt kiszűrhetők a hibák, és eltérések. Az adatok és egyéb információk objektív elemzése révén eredményesebb döntések születhetnek.

8. Vevőközpontúság
Napjainkban felértékelődnek az ügyfélkapcsolatok, a piac „árérzékenysége” meghatározó tényező lett. Látni kell azt, hogy a vevő nem feltétlenül csak a pénztárcájának megfelelő ár miatt lesz elégedett, hanem attól is, amit az árért cserébe kap. Ahhoz, hogy cége meg tudjon felelni az elvárásoknak, meg kell ismerni a jelenlegi és jövőbeli vevői igényeket, teljesíteni kell a vevők követelményeit és törekedni kell a vevői elvárások túlteljesítésére. A fenti alapelvek alkalmazásának számos előnye bizonyított tény: megteremti a vevő bizalmát, hogy a szervezet képes folyamatosan a vevő által igényelt színvonalon szolgáltatni. Erősíti a tulajdonosi bizalmat, javítja a felsővezetőségi döntéshozatalt, többek között a hibák megelőzősére és nem a hibák bekövetkezése utáni intézkedésekre épülő rendszert is támogatja.

A cikk megjelent a Piac&Profit oldalán is.

Írta: Kohl Zsuzsanna, ügyvezető

FrameWork Hungary Kft.