Helyzetanalízis

MIÉRT JÓ
A FOLYAMATOK ÁTVILÁGÍTÁSA?
Cége működési folyamatainak helyszíni átvilágítását ahhoz alkalmazzuk, hogy megállapíthassuk, cége működése milyen módosításokat igényel egy menedzsment rendszer, vagy folyamatirányítási modell előírásainak, elveinek érvényesítéséhez.

 

A vizsgálat egy-egy szabvány követelményeit vagy egyéb menedzsment modell irányelveit megfogalmazó helyzetfelmérő kérdőív alapján történik. A vizsgálat során figyelembe vesszük, hogy Cége milyen szerepet tölt be piacán, valamint azt is, hogy a menedzsment rendszer során kialakított szabályoknak és az erre vonatkozó javaslatoknak összhangban kell lennie hazai és/vagy nemzetközi előírásokkal is.

   
MIT ÉS HOGYAN
VIZSGÁLUNK?
 
Az átvilágítás során célunk:

|    Az érintett szervezet és folyamatok átfogó megismerése
|    Folyamatokban alkalmazott dokumentációk, illetve azokat befolyásoló szabályzók áttekintése
|    Vizsgálatban érintett folyamatoknak, illetve területek működéseinek átvilágítása személyes interjúk alkalmával

A szervezeti egységek felkeresésekor a beszélgetések célja az információk gyűjtése, amely lehet írott dokumentum, bizonylat és minden, ami a személyes interjúk során elhangzik vagy megmutatkozik. A személyes interjúkról, a kérdésekre adott válaszok rögzítésre kerülnek, objektív bizonyítékokat kerestünk adott folyamat működésének igazolására, havítására a szervezet céljaira (hetékonyság, szervezettség, kritikus pontok feltárása, átláthatóság elérése stb.) tekintettel. Ezek az információk szolgáltatnak alapot a helyzetanalízis és a szakvélemény elkészítéséhez.

A szervezet különböző szintjein tett megállapítások teszik lehetővé, hogy a teljes cég működését átfogó, rövid-, közép- és hosszú távú megoldási lehetőségeket fogalmazzunk meg a rendszer működésére, a folyamatok javítására, menedzsment rendszer kialakítására vagy újragondolására.

 
MIT TUD MEG A
HELYZETANALÍZISBŐL?
A működési folyamatok átvilágítása során nyert információkból, megállapításokból döntéselőkészítő anyagot állítunk össze, mely

- bemutatja cége teljes működését abból a szempontból, hogy az egyes folyamatok hogyan befolyásolják a nemzetközi értékesítési egységek működésének színvonalát, minőségét,

- leírja, hogyan lehet cégére - különös tekintettel az értékteremtő folyamatokra - menedzsment rendszert kialakítani figyelembe véve a jelenlegi gyakorlatot,

- alternatív javaslatokat teszünk, bemutatjuk, hogy az épp működésnek milyen hatása lehet és mely szervezeti egységeken a folyamatokra (hazai és/vagy nemzetközi), továbbá milyen hatásuk lehet a kockázatokra, hatékonyságra és a szolgáltatás valamint az értékesítői tevékenység minőségére, ha cége működésében, saját folyamataira menedzsment rendszert vezet be vagy különböző módszereket alkalmaz a működés szabályozására.

- kitérünk arra is, hogy a tervezett változásnak pontosan milyen erőforrásigénye (humán, eszköz, stb.) van.

 

A MINŐSÉGÜGYI TANÁCSADÁS
NEM CSAK AZ ISO RENDSZERSZABVÁNYOKRÓL SZÓL
Minőségirányítási tanácsadásban az a legfontosabb, hogy értéket teremtsünk az ésszerű folyamatok révén. Abban segítünk a partnereinknek, hogy egységes keretrendszerben, hosszú távra tervezett, folyamatosan ellenőrzött működést tudjanak fenntartani, és ezáltal jobb üzleti eredményeket tudjanak elérni. Tanácsadásunk középpontjában például a termékminőség, környezetvédelem, az energiafelhasználás, az információk biztonsága áll. Ma a minőségirányítási tanácsadás alatt általában egy irányítási rendszer kialakítását, valamely nemzetközi szabvány gyakorlati bevezetését értjük, holott ennél sokkal többről van szó.
 
1 1 1