Változott az ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszerre vonatkozó nemzetközi szabvány. A változás hatással lesz azokra a magyar vállalkozásokra és szervezetekre is, ahol e szabvány szerinti irányítási rendszert működtetnek. Az új verzió fontos módosításokat tartalmaz – ezeket gyűjtöttük össze.

A cikk megjelent a Piac&Profit oldalán 

A környezet megóvása az egész világon nagyon fontos kérdés, a különböző országok kormányai is egyértelműen optimalizálni kívánják a környezet megóvásával kapcsolatos intézkedéseket, ezért egyre nagyobb nyomást gyakorolnak nem csak a vállalkozásokra, de a szakmai szervezetekre, az ellátási láncokra és más szociális és pénzügyi érdekeltekre is ez ügyben. A vállalkozások többsége már látja, hogy a környezetközpontú gondolkodásmóddal a környezet védelme mellett, a szó szoros értelmében pénzt takarít meg.

A zöld gondolkodás kialakítása komplex feladat

A „zöld gondolkodás” kialakítása azonban összetettebb feladat egy-egy környezetvédelmi intézkedésnél. Például, ha kialakítja vállalkozásában a szelektív hulladékgyűjtést, azzal még nem feltétlenül tett meg mindent környezetünk védelme érdekében, hiszen lehetnek olyan más, úgynevezett környezeti tényezők is, amelyek terhelik vagy veszélyeztetik a környezetünket.
A jól kialakított környezetközpontú irányítási rendszer keretet ad a folyamatos fejlődéshez és csökkentenie kell a környezetre gyakorolt hatások lehetőségét. Alapvető jelentőségű, hogy a szervezeten belül mindenki felismerje a környezeti kockázatokat és a veszélyhelyzetek elkerülésének fontosságát.
Napjainkban a szervezetek és vállalkozások környezetvédelme nem merülhet ki merev, szankciókkal járó jogszabályok és törvények betartásával, a vállalati környezeti politika dinamikusan fejlődő, szerves része, mely alapot szolgáltat valamennyi szervezet hosszú távú stratégiai terveinek. Ezt segítik a szabványokban rögzített ún. környezetközpontú irányítási rendszerek.

Fontosabb változások

• A környezetirányítási menedzsment és a vezetőség szerepe hangsúlyosabb a szervezet stratégiai tervező folyamataiban,
• proaktív kezdeményezéseket tartalmaz a szabvány, amelyek elősegítik a környezet védelmét és az éghajlatváltozás mérséklését,
• elősegíti az erőforrások fenntartható alkalmazását,
• még inkább szerepet kap a környezeti teljesítmény javítása,
• a környezeti szempontokat életciklus-szemlélettel közelíti meg,
• kiegészülnek a környezeti kommunikációs stratégiák is.

Mindemellett, az irányelv illeszkedik a szabványok közös struktúrájához, hiszen a cél az, hogy más szabványokat, integrált rendszerben könnyebben lehessen használni az ISO 14001-gyel együtt. Az új szabvány bevezetésével a régebbi ISO 14001:2004 verzió hatályon kívül került. A vállalkozásoknak 3 évük van az új irányelvek kialakítására, az ISO 14001:2015 szabvány szerinti követelményekre való átállásra. Az ISO14001:2015 szabvány jelenleg még csak angol nyelven érhető el, melyet a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 2015 szeptemberében adott ki.